Megtartotta alakuló ülését a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozata Budapesten 2011. január 6-án. A bizottság megvitatta a 2011. évre tervezett programot és a már korábban elfogadott Alapelveket. A munkaterv és az Alapelvek itt olvashatóak: Alapelvek, 2011. évi munkaterv

Vékás János: Magyarok a Vajdaságban. 1944–1954. Kronológia. Zenta, 2011.

 

 

 

Magyar Tagozat

Elnök:

Dr. Kocsis Károly akadémikus, igazgató, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet

http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=8202

Titkár:

Dr. Hornyák Árpád PhD, habil. dr., egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem BTK Modernkori Történeti Tanszék; tudományos főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet

http://tti.btk.mta.hu/tagok/userprofile/ahornyak.html

 

Tagok:

Anderléné Dr. Sajti Enikő az MTA doktora, habil.dr., egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék

http://www.ujkortortenet.hu/index.php?section=modules/content/content_pages.php&content_pages_title=Anderl%C3%A9n%C3%A9%20Sajti%20Enik%C5%91%20DSc.,%20egyetemi%20tan%C3%A1r

Dr. Balogh Balázs PhD, igazgató, tudományos főmunkatárs, MTA BTK Néprajztudományi Intézet

http://www.etnologia.mta.hu/munkatarsak/tudomanyos-munkatarsak/tarsadalomneprajzi-temacsoport/2-balogh-balazs

Dr. Bíró László PhD, tudományos főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet

http://tti.btk.mta.hu/tagok/userprofile/lbiro.html

Dr. Fodor Pál az MTA doktora, főigazgató, tudományos tanácsadó, MTA BTK Történettudományi Intézet

http://tti.btk.mta.hu/tagok/userprofile/pfodor.html

Forró Lajos oktató, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ

http://www.kommunikator.hu/oktatok.php?nev=forro_lajos

Dr. Haraszti György az MTA doktora, habil. dr., tanszékvezető egyetemi tanár, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR–ZSE)

http://www.or-zse.hu/oktatok/haraszti.htm

Dr. Juhász József CSc/PhD, habil.dr., tanszékvezető egyetemi docens, ELTE BTK Történeti Intézet Kelet-Európa Története Tanszék

http://keleteuropa.elte.hu/

Katona Csaba tudományos munkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet

http://tti.btk.mta.hu/tagok/userprofile/cskatona.html

Dr. Pók Attila CSc/PhD, habil.dr., igazgatói megbízott, tudományos tanácsadó, MTA BTK Történettudományi Intézet

http://tti.btk.mta.hu/tagok/userprofile/apok.html

Dr. Ress Imre CSc/PhD, tudományos főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet

http://tti.btk.mta.hu/tagok/userprofile/iress.html

Dr. Papp Z. Attila PhD, főigazgató-helyettes, igazgató, tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet

http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/kutato/papp-z-attila

Vukovics Koszta igazgató, Szerb Egyházi Múzeum (Szerb Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény és Levéltár) Szentendre

http://www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=514

 

Vajdasági külső tagok:

Fodor István igazgató, főlevéltáros, Történelmi Levéltár, Zenta

http://www.zentarhiv.rs/index.php?cont=munkatarsak

Matuska Márton újságíró, ny. szerkesztő, Újvidék

Mezei Zsuzsanna főlevéltáros, Vajdaság Levéltára, Újvidék

Dr. Papp Árpád etnográfus-muzeológus, Városi Múzeum, Szabadka

http://www.gradskimuzej.subotica.rs/?page_id=391&lang=hu

Kiemelt hírek

Húszezer személy adatait (nevét, foglalkozását, születési és elhalálozási idejét, ez utóbbi körülményeit illetve helyszínét) tartalmazza az az adatbázis, amelyet az 1944. szeptember 12-e után meggyilkoltak eltitkolt sírjait feltáró bizottság indított próbaútjára két és fél évi gyűjtőmunka után.
A www.komisija1944.
mpravde.gov.rs honlapon elindították az Áldozatok nyitott könyve projektumot, amely egyedülálló Európában, de lehet, hogy a világon is.
Egy olyan szoftverről van szó, amely révén területenként kereshető azon személyek neve, akik a felszabadulás után veszítették erőszakos módon életüket. A 35 ezernél is több személyből, amennyi ideiglenes nyilvántartásukban szerepel, eddig mintegy 20 ezer személy adatait vitték be, amelyek a már említett szoftver segítségével kikereshetők, mondta dr. Srđan Cvetković, az állami bizottság titkára

Megjelent a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozatának első kiadványa, amelynek címe: Iratok a Vajdaság történetéhez a szerbiai levéltárakban, 1944–1948/ Dokumenti iz istorije Vojvodine 1944–1948 u srpskim archivima.

Konferencia Az együttéléstől a tömeggyilkosságokig a Balkánon a 20. században címmel 2011. szeptember 30-án. Meghívó
Széchenyi Ferenc-díjat kapott Fodor István, a Magyar Tagozat tagja és a Zentai Történeti Levéltár igazgatója.
Vojislav Stanovčić és Glatz Ferenc, a Magyar–Szerb Akadémai Vegyes Bizottság társelnökei közös nyilatkozatot írtak alá 2011. május 30-án a két tagozat együttműködésével kapcsolatban.
Glatz Ferenc és Korhecz Tamás megállapodást írtak alá 2011. május 31-én a kutatások elősegítése céljából.
2011. május 5-én szerb-magyar államfői találkozóra került sor Belgrádban, amelynek során az államfők kifejtették, hogy fel kell gyorsítani a két ország tudományos akadémiái által létrehozott történelmi tényfeltáró vegyes bizottság munkáját.
2011. február 12-én került sor a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának tanácskozására Szabadkán, amelyet számos érdeklődő tisztelt meg jelenlétével.

Könyvbemutató

Bemutatták Sokcsevits Dénes Horvátország története című könyvét 2011. május 27-én.