Megtartotta alakuló ülését a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozata Budapesten 2011. január 6-án. A bizottság megvitatta a 2011. évre tervezett programot és a már korábban elfogadott Alapelveket. A munkaterv és az Alapelvek itt olvashatóak: Alapelvek, 2011. évi munkaterv

Vékás János: Magyarok a Vajdaságban. 1944–1954. Kronológia. Zenta, 2011.

 

 

 

Szakirodalom

Molnár Tibor: A zentai Városparancsnokság válogatott iratai 1944–1945. Szeged–Zenta, 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csorba Béla: Szétszórt csontjaink. Temerin, 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monográfiája, I-II. kötet. DVD


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vékás János: Magyarok a Vajdaságban. 1944–1954. Kronológia. Zenta, 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horváth M. Orbán: Eltévedt hősök téves csatatéren. Kabol gyászos története. Szeged, 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban M. Horvat: Pogrešni heroji na progrešnom bojištu. Tako je to bilu u Kovilju – Gornjem i Donjem. Szeged, 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiss Gy. Csaba: Hol vagy hazám? Kelet-Közép-Európa himnuszai. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bíró László: A jugoszláv állam 1918–1938. Budapest, 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhász József: Föderalizmus és nemzeti kérdés. Az etnoföderalizmus tapasztalatai Közép- és Kelet-Európában. Budapest, 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hornyák Árpád: Találkozások–ütközések. Fejezetek a 20. századi magyar–szerb kapcsolatok történetéből. Pécs, 2010.

 

 

Berta Tibor–Biernacki Karol–Fodor István: Impériumváltás a Vajdaságban (1944). (Dél-alföldi évszázadok, 28.) Szeged – Zenta, 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mementó 1944–45. Bajmok, 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mák Ferenc: A délvidéki magyarság válogatott történeti és honismereti bibliográfiája. Újvidék – Zenta, 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papp Richárd–Szarka László (Szerk.): Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. Zenta, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forró Lajos: Jelöletlen tömegsírok. Szeged, 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Óbecse, 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbségek. Magyarok a Délvidéken 1918–1947. Budapest, 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ádám István–Csorba Béla–Matuska Márton–Ternovácz István: A temerini razzia. Temerin, 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia… Budapest, 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bán D. András–Diószegi László–Fejős Zoltán–Romsics Ignác–Vinnai Győző (Szerk.): Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai, 1919–1944. (A Magyarságkutatás könyvtára, XVI.) Budapest, 1995.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georg Brunner: Nemzetiségi kérdés és kisebbségi konfliktusok Kelet-Európában. (A Magyarságkutatás könyvtára, XVII.). Budapest, 1995.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varsányi Péter István: Szerbek és magyarok között a Tisza mentén. (Dél-alföldi évszázadok, 4.) Békéscsaba – Szeged, 1988.

Kiemelt hírek

Húszezer személy adatait (nevét, foglalkozását, születési és elhalálozási idejét, ez utóbbi körülményeit illetve helyszínét) tartalmazza az az adatbázis, amelyet az 1944. szeptember 12-e után meggyilkoltak eltitkolt sírjait feltáró bizottság indított próbaútjára két és fél évi gyűjtőmunka után.
A www.komisija1944.
mpravde.gov.rs honlapon elindították az Áldozatok nyitott könyve projektumot, amely egyedülálló Európában, de lehet, hogy a világon is.
Egy olyan szoftverről van szó, amely révén területenként kereshető azon személyek neve, akik a felszabadulás után veszítették erőszakos módon életüket. A 35 ezernél is több személyből, amennyi ideiglenes nyilvántartásukban szerepel, eddig mintegy 20 ezer személy adatait vitték be, amelyek a már említett szoftver segítségével kikereshetők, mondta dr. Srđan Cvetković, az állami bizottság titkára

Megjelent a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozatának első kiadványa, amelynek címe: Iratok a Vajdaság történetéhez a szerbiai levéltárakban, 1944–1948/ Dokumenti iz istorije Vojvodine 1944–1948 u srpskim archivima.

Konferencia Az együttéléstől a tömeggyilkosságokig a Balkánon a 20. században címmel 2011. szeptember 30-án. Meghívó
Széchenyi Ferenc-díjat kapott Fodor István, a Magyar Tagozat tagja és a Zentai Történeti Levéltár igazgatója.
Vojislav Stanovčić és Glatz Ferenc, a Magyar–Szerb Akadémai Vegyes Bizottság társelnökei közös nyilatkozatot írtak alá 2011. május 30-án a két tagozat együttműködésével kapcsolatban.
Glatz Ferenc és Korhecz Tamás megállapodást írtak alá 2011. május 31-én a kutatások elősegítése céljából.
2011. május 5-én szerb-magyar államfői találkozóra került sor Belgrádban, amelynek során az államfők kifejtették, hogy fel kell gyorsítani a két ország tudományos akadémiái által létrehozott történelmi tényfeltáró vegyes bizottság munkáját.
2011. február 12-én került sor a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának tanácskozására Szabadkán, amelyet számos érdeklődő tisztelt meg jelenlétével.

Könyvbemutató

Bemutatták Sokcsevits Dénes Horvátország története című könyvét 2011. május 27-én.