Megtartotta alakuló ülését a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozata Budapesten 2011. január 6-án. A bizottság megvitatta a 2011. évre tervezett programot és a már korábban elfogadott Alapelveket. A munkaterv és az Alapelvek itt olvashatóak: Alapelvek, 2011. évi munkaterv

Vékás János: Magyarok a Vajdaságban. 1944–1954. Kronológia. Zenta, 2011.

 

 

 

2011. május

Glatz Ferenc és Korhecz Tamás megállapodást írtak alá

2011. május 31.

Dr. Glatz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete igazgatója, a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának elnöke és Dr. Korhecz Tamás, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke 2011. május 31-én Szabadkán megállapodást írtak alá. A megállapodás célja, hogy Szerbiában kutatásszervezési bázist teremtsen és partnerintézményt szerezzen az 1941-48-as időszakra vonatkozó kutatásokhoz.

A Magyar Nemzeti Tanács sajtóközleménye a megállapodásról itt olvasható: Dr. Korhecz Tamás és Dr. Glatz Ferenc megállapodása

A megállapodás szövege itt olvasható: Megállapodás a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete és a Magyar Nemzeti Tanács között

 

Belgrádi látogatás

2011. május 30.

2011. május 30-án a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának vezetősége a Vegyes Bizottság Szerb Tagozatának meghívására Belgrádba látogatott. A látogatás keretében Glatz Ferenc akadémikus megbeszéléseket folytatott Vojislav Stanovčićtyal, a bizottság szerb tagozatának elnökével. A magyar delegációt fogadta Dimitrije Stefanović, a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia főtitkára, aki a Szerb Tudományos Akadémia vezetése nevében támogatásáról biztosította a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottságot célkitűzései megvalósításában. A vegyes bizottság elfogadta a magyar fél javaslatait a levéltári kutatások és a visszaemlékezés gyűjtések szervezeti rendjéről, a szerbiai kutatásszervezési partnerség kiépítéséről, a szerbiai sírfeltáró bizottság vajdasági szekciójának létrehozásáról, a vegyes bizottság magyar nyelvű honlapjáról, az új forráskiadvány és tanulmány-sorozat indításáról, őszi nemzetközi konferenciáról és 3 nyelvű tanulmánykötet publikálásáról. A belgrádi látogatás keretében a magyar tagozat képviselőit fogadta Sonja Licht, a Szerb Külügyminisztérium külügyi bizottságának elnöke is, aki elismeréssel szólt a vegyes bizottság célkitűzéseiről. A találkozás keretében a magyarul is kiválóan beszélő elnök asszony tájékoztatta Glatz Ferenc akadémikust a szerbiai politikai élet viszonyulásáról a Bizottsághoz és a támogatási lehetőségekről.

A Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság társelnökeinek közös nyilatkozata

 

Bemutatták a Horvátország története című könyvet

2011. május 27.

Élénk tudományos érdeklődés által övezve, a sajtó jelenlétében 2011. május 27-én 17 órakor került sor a Horvát Köztársaság Budapesti Nagykövetsége és az MTA Történettudományi Intézete szervezésében Sokcsevits Dénes Horvátország története című könyvének bemutatójára az MTA Budavári Dísztermében. A rendezvény fővédnöke Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter volt, aki hangoztatta, hogy jobban meg kell ismerni a térség országainak történelmét, a békés Közép-Európa megteremtése felé vezető úton ez alapvető feltétel. A kötet megjelenését azért is tartotta fontosnak, mert régen nem jelent meg Horvátországról tudományos monográfia Magyarországon, méltatlan, hogy nem foglalkoztak vele eleget, hiszen 800 év együttélés után csak 90 évet nem töltött hasonló állami keretek között a két nemzet. Ivan Bandić budapesti horvát nagykövet a nyílt párbeszéd fontosságára mutatott rá. El kell kezdeni kutatni a közös múltat, hangoztatta, kiemelve: „Nincsenek jobb barátaink a magyaroknál.” Glatz Ferenc akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének igazgatója kifejtette, hogy az EU-s csatlakozással Horvátország az évszázadok óta követett irányt teljesíti be, részévé lesz egészen a nyugati kultúrkörnek. A kötetet Molnár Antal, az MTA Történettudományi Intézetének főosztályvezetője mutatta be alapos szakszerűséggel, majd a rendezvényt záró rövid zenés műsor előtt a szerző, Sokcsevits Dénes is megosztotta gondolatait a termet zsúfolásig megtöltő érdeklődőkkel.

 

Részvétel a Nemzeti Összetartozás Bizottság ülésén

2011. május 24.

2011. május 24-én a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság elnöke, Glatz Ferenc akadémikus és a Bizottság több tagja részt vett az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának ülésén, melyen beszámoltak az Akadémiai Vegyes Bizottság eddigi tevékenységéről. Glatz Ferenc rövid előadás keretében elmondta, hol tart a múltfeltárás, milyen politikai és erkölcsi támogatásban részesül a bizottság a magyar kormányzati körök részéről, de rámutatott arra is, hogy a további gyors és eredményes munka elengedhetetlen feltétele az erkölcsi biztatáson és politikai támogatáson túl mielőbbi hathatós anyagi támogatás nyújtása. A Nemzeti Összetartozás Bizottsága méltatta a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság eddigi eredményeit, és biztosította, hogy lehetőségeihez mérten igyekszik közbenjárni a továbblépéshez szükséges feltételek biztosításáért.

 

Ismét keresztavatás Csúrogon

2011. május 15.

A Sajkás-vidéki Csúrog egykori dögtemetőjében, 1944 őszén ártatlanul kivégzett több száz magyar tömegsírjánál tizennyolcadik alkalommal tartottak keresztavatást.
Forrás: VajdaságMa hírportál

A 18 kereszt készítőjével, Légvári Sándorral Ternovácz István készített interjút. A riport teljes szövege itt olvasható:
Ácsolok én még sok új keresztet…

 

Belgrádban találkozott Szerbia és Magyarország államfője

2011. május 5.

Forrás: VajdaságMA Délvidéki hírportál

2011. május 5-én szerb–magyar államfői találkozóra került sor Belgrádban. Ternovácz István a VajdaságMa hírportálon tudósít részletesen az eseményekről, amelynek során az államfők kifejtették, hogy fel kell gyorsítani a két ország tudományos akadémiái által létrehozott történelmi tényfeltáró vegyes bizottság munkáját, hogy mielőbb orvosolni lehessen a régi sebeket, és hogy a két nemzet végre eljuthasson a történelmi megbékéléshez és hogy az áldozatok megkaphassák a végtisztességet. Tadić ehhez hozzátette, hogy el kell ítélni az újabb kori történelem során a térségben dúlt összes háborúban elkövetett bűncselekményeket. Mint mondta, ez vonatkozik a II. világháború alatt, annak végén és a kilencvenes években, a délszláv térségben dúlt konfliktusok során elkövetett bűncselekményekre egyaránt. A bűnösöket – mint mondta – egyénenként meg kell nevezni, és meg kell büntetni! Ezt mielőbb meg kell tenni, hogy a nemzetekről lekerülhessen a háborús bűnösség terhe – hangsúlyozta a szerb államfő.

 

Comments are closed.

Kiemelt hírek

Húszezer személy adatait (nevét, foglalkozását, születési és elhalálozási idejét, ez utóbbi körülményeit illetve helyszínét) tartalmazza az az adatbázis, amelyet az 1944. szeptember 12-e után meggyilkoltak eltitkolt sírjait feltáró bizottság indított próbaútjára két és fél évi gyűjtőmunka után.
A www.komisija1944.
mpravde.gov.rs honlapon elindították az Áldozatok nyitott könyve projektumot, amely egyedülálló Európában, de lehet, hogy a világon is.
Egy olyan szoftverről van szó, amely révén területenként kereshető azon személyek neve, akik a felszabadulás után veszítették erőszakos módon életüket. A 35 ezernél is több személyből, amennyi ideiglenes nyilvántartásukban szerepel, eddig mintegy 20 ezer személy adatait vitték be, amelyek a már említett szoftver segítségével kikereshetők, mondta dr. Srđan Cvetković, az állami bizottság titkára

Megjelent a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozatának első kiadványa, amelynek címe: Iratok a Vajdaság történetéhez a szerbiai levéltárakban, 1944–1948/ Dokumenti iz istorije Vojvodine 1944–1948 u srpskim archivima.

Konferencia Az együttéléstől a tömeggyilkosságokig a Balkánon a 20. században címmel 2011. szeptember 30-án. Meghívó
Széchenyi Ferenc-díjat kapott Fodor István, a Magyar Tagozat tagja és a Zentai Történeti Levéltár igazgatója.
Vojislav Stanovčić és Glatz Ferenc, a Magyar–Szerb Akadémai Vegyes Bizottság társelnökei közös nyilatkozatot írtak alá 2011. május 30-án a két tagozat együttműködésével kapcsolatban.
Glatz Ferenc és Korhecz Tamás megállapodást írtak alá 2011. május 31-én a kutatások elősegítése céljából.
2011. május 5-én szerb-magyar államfői találkozóra került sor Belgrádban, amelynek során az államfők kifejtették, hogy fel kell gyorsítani a két ország tudományos akadémiái által létrehozott történelmi tényfeltáró vegyes bizottság munkáját.
2011. február 12-én került sor a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának tanácskozására Szabadkán, amelyet számos érdeklődő tisztelt meg jelenlétével.

Könyvbemutató

Bemutatták Sokcsevits Dénes Horvátország története című könyvét 2011. május 27-én.