Megtartotta alakuló ülését a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozata Budapesten 2011. január 6-án. A bizottság megvitatta a 2011. évre tervezett programot és a már korábban elfogadott Alapelveket. A munkaterv és az Alapelvek itt olvashatóak: Alapelvek, 2011. évi munkaterv

Vékás János: Magyarok a Vajdaságban. 1944–1954. Kronológia. Zenta, 2011.

 

 

 

2011. április

Magyarország és a Balkán a 20. században. Tudományos konferencia Szegeden

2011. április 15–16.

Tudományos konferenciát tartottak 2011. április 15–16-án Szegeden a Szegedi Tudományegyetem és az MTA Szegedi Akadémia Bizottsága szervezésében. A konferencián előadást tartott többek között a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozatából A. Sajti Enikő, Bíró László, Hornyák Árpád, illetve Juhász József, az MTA Történettudományi Intézete munkatársa is.

Bíró László összefoglalója a konferenciáról

A konferencia programja és az előadások rövid összefoglalásai megtekinthetőek itt: szegedi konferencia_absztrakt füzet

 

 

 

Glatz Ferenc, a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának elnöke a Vajdaságba látogatott (Szabadka, Zenta, Bajmok)

2011. április 11–12.

Glatz Ferenc elnök úr Gecsényi Lajossal, a bizottság levéltári albizottságának vezetőjével együtt tárgyalásokat folytatott Egeresi Sándorral, a tartományi parlament elnökével és Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével. A megbeszélésen megvitatták a bizottság eddigi munkáját, és számba vették az eddig megalakult albizottságok feladatait. A jövőre vonatkozóan a vajdasági politikusok megelégedve vették tudomásul, hogy a magyar tagozat a vajdasági kutatások koordinálásában a Magyar Nemzeti Tanács intézményrendszerére kíván támaszkodni és a helytörténeti kutatások koordináló szerepére a zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézetet kívánja felkérni. A vajdasági magyar politikusok nem látták esélyét annak, hogy a szerb parlament elfogadja a kollektív bűnösségről szóló törvény hatálytalanítását. (A Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2003. február 28-án határozatot fogadott el a kollektív bűnösség eltörléséről.) Amíg a társadalom nem szembesül az 1944/45-ös tömegmészárlásokkal, addig nem lesz mód a kollektív bocsánatkérésre – vélekedtek a VMSZ vezetői. Ugyancsak kételyeiknek adtak hangot a közös emlékmű felállításának esélyeit illetően. A tömegmészárlások helyszínének többségében vannak helyi emlékművek, emlékhelyek. Egeresi és Pásztor urak véleménye szerint a tömegsírok helyszíneit az áldozatok hozzátartozóinak, a községek lakói akaratának megfelelően kellene átalakítani gondozott emlékhellyé, amiben a bizottság az áldozatok listájának pontosításával tud segíteni.

Tovább…

Kiemelt hírek

Húszezer személy adatait (nevét, foglalkozását, születési és elhalálozási idejét, ez utóbbi körülményeit illetve helyszínét) tartalmazza az az adatbázis, amelyet az 1944. szeptember 12-e után meggyilkoltak eltitkolt sírjait feltáró bizottság indított próbaútjára két és fél évi gyűjtőmunka után.
A www.komisija1944.
mpravde.gov.rs honlapon elindították az Áldozatok nyitott könyve projektumot, amely egyedülálló Európában, de lehet, hogy a világon is.
Egy olyan szoftverről van szó, amely révén területenként kereshető azon személyek neve, akik a felszabadulás után veszítették erőszakos módon életüket. A 35 ezernél is több személyből, amennyi ideiglenes nyilvántartásukban szerepel, eddig mintegy 20 ezer személy adatait vitték be, amelyek a már említett szoftver segítségével kikereshetők, mondta dr. Srđan Cvetković, az állami bizottság titkára

Megjelent a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozatának első kiadványa, amelynek címe: Iratok a Vajdaság történetéhez a szerbiai levéltárakban, 1944–1948/ Dokumenti iz istorije Vojvodine 1944–1948 u srpskim archivima.

Konferencia Az együttéléstől a tömeggyilkosságokig a Balkánon a 20. században címmel 2011. szeptember 30-án. Meghívó
Széchenyi Ferenc-díjat kapott Fodor István, a Magyar Tagozat tagja és a Zentai Történeti Levéltár igazgatója.
Vojislav Stanovčić és Glatz Ferenc, a Magyar–Szerb Akadémai Vegyes Bizottság társelnökei közös nyilatkozatot írtak alá 2011. május 30-án a két tagozat együttműködésével kapcsolatban.
Glatz Ferenc és Korhecz Tamás megállapodást írtak alá 2011. május 31-én a kutatások elősegítése céljából.
2011. május 5-én szerb-magyar államfői találkozóra került sor Belgrádban, amelynek során az államfők kifejtették, hogy fel kell gyorsítani a két ország tudományos akadémiái által létrehozott történelmi tényfeltáró vegyes bizottság munkáját.
2011. február 12-én került sor a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának tanácskozására Szabadkán, amelyet számos érdeklődő tisztelt meg jelenlétével.

Könyvbemutató

Bemutatták Sokcsevits Dénes Horvátország története című könyvét 2011. május 27-én.