Megtartotta alakuló ülését a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozata Budapesten 2011. január 6-án. A bizottság megvitatta a 2011. évre tervezett programot és a már korábban elfogadott Alapelveket. A munkaterv és az Alapelvek itt olvashatóak: Alapelvek, 2011. évi munkaterv

Vékás János: Magyarok a Vajdaságban. 1944–1954. Kronológia. Zenta, 2011.

 

 

 

Aktuális/Aktuelno

A Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozatának küldöttsége Belgrádban

2014. március 21.

A Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozatának küldöttsége (Kocsis Károly akadémikus, a magyar tagozat új elnöke, Pók Attila az MTA TTI igazgatói megbízottja, Hornyák Árpád a magyar tagozat titkára és Katona Csaba tudományos munkatárs) március 21-én Belgrádba látogatott. A látogatás célja az új elnök bemutatkozása a szerb tagozatnak, a helyszínen történő tájékozódás a további együttműködési lehetőségekről, illetve a 2014-es év közös munkatervének kidolgozása volt. Tovább…

 

Kocsis Károly és Glatz Ferenc vajdasági látogatása

2014. február 17.

2014. február 17-én előbb Zentára, majd Szabadkára látogatott Glatz Ferenc akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának leköszönő elnöke, Kocsis Károly az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet igazgatója, a bizottság új elnöke és Katona Csaba, az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos munkatársa, a bizottság tagja. A delegációt Zentán fogadta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Hajnal Jenő, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója és Fodor István, a zentai Történeti Levéltár igazgatója, akikhez csatlakozott Molnár Tibor, a zentai levéltár igazgató-helyettese és Mezei Zsuzsanna, a Vajdasági Levéltár levéltárosa. Tovább…

  A vegyes bizottság megújult magyar tagozatának alakuló ülése

2014. február 4.

2014. február 4-én az MTA BTK Történettudományi Intézetében ülésezett a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság megújult magyar tagozata. Az értekezlet egyik fontos célja a Vegyes Bizottság magyar tagozata élére, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által kinevezett új elnök, Kocsis Károly akadémikus és a bizottság munkájában való részvételre felkért új bizottsági tagok bemutatkozása volt.  A bemutatkozást követően sor került az eltelt három esztendő eredményeinek áttekintésére és helyzetértékelésre. A bő három órás tanácskozás keretében a bizottság magyar tagozata áttekintette a legsürgősebb teendőket és megvitatta a 2014. évi munkaterv célkitűzéseit, kiemelve a megkezdett munka, a kutatások, mindenekelőtt a levéltári kutatások és a visszaemlékezés-gyűjtés folytatásának szükségességét és azt, hogy az elért eredményeket minél szélesebb szakmai és érdeklődő közvéleménnyel kell megismertetni.

  Kocsis Károly a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyarországi tagozatának új elnöke

2014. január 28.

Pálinkás József az MTA elnöke megbízta Kocsis Károly akadémikust, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnökét, az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet igazgatóját a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyarországi Tagozata elnöki feladatainak ellátásával.

 

 

 

Glatz Ferenc a magyar és szerb megbékélési folyamat eseményein

2013. június 25-26.

Glatz Ferenc a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet nyugalmazott igazgatója és professzor emeritusa, a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság társelnöke Tomislav Nikolić szerb köztársasági elnök meghívására részt vett a magyar–szerb megbékélési folyamat eseményein Belgrádban, Csúrogon és Szabadkán, 2013. június 25–26-án. További részletek…

 


Tér és idő 1918 után – Prostor i vreme nakon 1918. godine

2013 május

A fenti címmel, A kisebbségi politizálás lehetőségei (tanulmányok) – Mogućnosti manjinske politike (studije) alcímmel, jelent meg 2013 tavaszán az a tanulmánykötet, mely a délvidéki/vajdasági magyarság első kisebbségpolitikai szervezete, a Magyar Párt megalakulásának kilencvenedik évfordulója alkalmából szervezett nemzetközi tudományos konferencia előadásait tartalmazza. A 2012. február 18-án megtartott konferencián köszöntőt mondott Vojislav Stanovčić akadémikus, a  Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság szerb tagozatának elnöke és Glatz Ferenc akadémikus, a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozatának elnöke. Köszöntőiket alább tesszük közzé.

Vojislav Stanovčić: Közös történelmünk a bizalom erősítését szolgálja

Glatz Ferenc: Magyar politikai pártok kisebbségben (1912-2012)

 

Forró Lajos – Molnár Tibor: Tragikus emberi sorsok 1944-ből a partizániratok tükrében

2013. április 26.

Forró Lajos és Molnár Tibor legújabb kötete, ahogyan a szerzők a kötet előszavában is jelzik, egy jól körülhatárolható közigazgatási egységre Magyarkanizsa községre, a Tisza-mente zömmel magyarok lakta északi részére összpontosít. A könyv nem csupán az áldozatok tragikus életútját kíséri végig, hanem ennél jóval többről szól, bemutatják a 1944 őszi jugoszláv impériumváltást, de írnak a háborús bűnösség megállapítását megelőző feljelentések mechanizmusáról is. A kötet előszavát Glatz Ferenc akadémikus, a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar elnöke írta.

Glatz Ferenc: Dráma a Délvidéken

A Vajdaság Ma hírportál beszámolója a könyvbemutatóról

 

Könyvbemutató Zentán

2013. április 24.

A. Sajti Enikő és Juhász József, a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagjainak Molnár Tibor szerzőtársukkal írt könyvének, A titói rendszer megszilárdulása a Tisza mentén (1945-1955), bemutatójára, valamint az Élet a Tisza mentén a XX. század derekán című nemzetközi történész és levéltáros konferenciára 2013. április 24-én 10 órától kerül sor.

Helyszín: a zentai Városháza díszterme, Fő tér 1.


Húsz éves az önálló budapesti szerb iskola

2013. április 20.

 A budapesti Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium 2013. április 20-án ünnepelte fennállásának huszadik évfordulóját. Glatz Ferenc 1989 októberében mint művelődési miniszter felkarolta az iskola újjáépítésének ügyét. Az iskolában tett akkori látogatása alkalmával elmondta, hogy a „nemzetiségi iskolákkal kormányzati szinten, kiemelten kell foglalkozni. A nemzetiségi nyelvek oktatását kompletté kell tenni, vagyis az óvodai neveléstől a felső szintű oktatásig anyanyelven kell tanítani.”2012-ben a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság társelnökeként ismét meglátogatta az iskolát, ahol az intézmény igazgatónője Rúz Boriszlávné, Jovanka és a helyettese fogadta. Az intézményben 350-400 diák oktatását tudják megoldani. Az igazgatónő célja, hogy a létszám a 400 felé mozduljon el, ezért elindították az első kéttannyelvű osztályukat, azt remélve, hogy magyar anyanyelvű diákok is többen fognak jelentkezni hozzájuk. Az intézményt teljes mértékben a magyar állam finanszírozza. A 10 éve felújított iskola külsőségeiben is méltón hordozza a szerb kultúra elemeit.

 

Délvidéki főhajtás

2013. február 23.

A két ország politikai vezetése készül az államelnökök főhajtására a magyar és szerb áldozatok emléke előtt. Két cikk is tárgyalja a délvidéki főhajtás körülményeit. Az egyik a Magyar Nemzetben Matuska Márton, a  Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagjának cikke. A másik a Népszabadságban jelent meg és az államfői főhajtás előkészítésében aktívan részt vállaló akadémiai vegyes bizottság tagjaival készült interjúsorozatot és a vegyes bizottság célkitűzéseit ismerteti. Mindkettőt alábbiakban tesszük közzé.

Tamás István: Délvidéki főhajtás (Népszabadság, 2013. február 23., Hétvége, Melléklet)

A magyar-szerb történelmi megbékélés feltételei egykor és ma

2013. január 18.

Glatz Ferenc a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság elnöke A történelmi megbékélés feltételei és kényszerei… címmel tart előadást A magyar-szerb történelmi megbékélés feltételei egykor és ma című konferencián. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Meghívó

Időpont: 2013. január 18., péntek 10 óra

Hely: Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza

 

 

Glatz Ferenc lát esélyt a szerb-magyar megbékélésre

2012. december 2.

A történelmi megbékélés legjobb eszköze a múlt alapos feltárása. 2012. november 13-i találkozójukon Áder János magyar és Tomislav Nikolić szerb köztársasági elnök megállapodott abban, hogy jövőre közösen fognak fejet hajtani 1944-45-ös titói megtorlások vajdasági áldozatai előtt. A megbékélést a már korábban megalakult közös Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság munkája is segítheti. Glatz Ferenc akadémikus, a bizottság magyar elnöke a két nép megbékélésének valós esélyéről nyilatkozott. A neves történész azért optimista, mert végre a tudomány, a közgondolkodás, az emberi szándék és a politika találkozott.

Tovább…

A martonosi Emlékház a megbékélés háza legyen!

2012. november 21.

Martonoson Emlékház-múzeum nyílt a II. világháború minden áldozatának emlékére. Ugyanott leleplezték a néhai Forró Lajos, a 44-es megtorlások egyik helybeli ártatlan áldozata házának falán elhelyezett emléktáblát. Az avatón részt vett Dr. Menyhárt Attila, Magyarország szabadkai konzulja, Magyar Anna országgyűlési képviselő, Nyilas Mihály magyarkanizsai polgármester, a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság tagjai közül Fodor István, a Zentai Községközi Levéltár igazgatója és Forró Lajos, a Délvidék Kutató Központ képviselője,  valamint többek között Kávai Szabolcs tartományi képviselő és Simor Márton szobrászművész. Tovább…

 

Közös magyar-szerb államfői főhajtás lesz a vajdasági háborús vérengzések áldozatai előtt. Áder János köztársasági elnök megbeszélései Tomoslav Nikolić szerb államfővel

MTI 2012. november 13.

A magyar és a szerb köztársasági elnök megállapodott abban, hogy közösen fog fejet hajtani a jövő évben az 1944-45-ös titói megtorlások vajdasági áldozatai előtt. Áder János a két államfő 2012. november 13-ai budapesti megbeszélésén felajánlotta Tomislav Nikolićnak, hogy ezt követően – akár már másnap – egy másik helyszínen méltó módon megemlékeznek az 1942-es újvidéki “hideg napok” áldozatairól is. Tovább…

 

 

Engesztelő szentmise az 1944-45-ös délvidéki áldozatok emlékére

2012. november 25.

A Szent István Bazilikában engesztelő szentmisét tartanak 2012. november 25-én 13 órakor az 1944-45-ös délvidéki áldozatok emlékére. Az esemény fővédnöke Kövér László házelnök.

  

 

 

 

 

 

Emlékház a II. világháború martonosi áldozatainak emlékére

2012. november 21.

A II. világháború martonosi áldozatainak emlékére emlékház – múzeumot nyitnak Martonoson 2012. november 21-én 16 órakor. A rendezvényt Forró Lajos a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság tagja, a Délvidék Kutató Központ képviselője köszönti. Az emlékházat Fodor István a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság tagja, a Zentai Történelmi Levéltár igazgatója és Magyar Anna országgyűlési képviselő nyitják meg.

Meghívó

Varga Lajos moholi plébános emlékhelyének leleplezése és szentelése

2012. november 11.

A Magyarország Külügyminisztériumának támogatásával megvalósuló programsorozat,  melynek keretében a Délvidéken mártírhalált halt lelkészeknek állítanak kegyelethelyet, következő emlékhelyavatására 2012. november 11-én 10 órakor a moholi római katolikus templomkertben kerül sor.

Meghívó

 

 

Virág István horgosi apátplébános emlékhelyének leleplezése és szentelése

2012. november 4.

Az 1944-ben kivégzett magyar áldozatokra, közöttük Virág István apátplébánosra emlékeztek Horgoson.Virág István emlékhelyének leleplezésére és szentelésére Semlyén Zsolt Magyarország miniszterelnök-helyettese fővédnökségével került sor. A rendezvényt  Forró Lajos a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság tagja, a Délvidék Kutató Központ képviselője nyitotta meg, majd Lezsák Sándor a magyar Országgyűlés alelnöke mondta el emlékező gondolatait.

Meghívó

Petrányi Ferenc óbecsei apátplébános emlékhelyének leleplezése és szentelése

2012. október 28.

Petrányi Ferenc óbecsei apátplébános, akit 1944-ben hurcoltak el és vertek halálra, emlékére állított dombormű leleplezésére és szentelésére Óbecse belvárosi templomkertjében került sor. Az emlékezést Forró Lajos a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság tagja, a Délvidék Kutató Központ képviselője nyitotta meg. A magyar kormány képviseletében Csallóközi Zoltán a miniszterelnök-helyettes kabinetfőnöke mondott emlékező gondolatokat.

Meghívó

 

A Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet közleménye a kutatásokról

2012. augusztus 14.

Glatz Ferenc a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának elnöke, Gecsényi Lajos a bizottság tagja, Korhecz Tamás a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke, valamint Hajnal Jenő a kutatásokat koordináló és felügyelő Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója 2012. augusztus 14-én Szabadkán konzultáltak és áttekintették a kutatások jelenlegi állását.

A Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Művelődési Intézet jelentése az eddigi kutatásokról

 

Werner Mihály martonosi apátplébános emlékhelyének leleplezése és szentelése

2012. június 26.

A megemlékezésre, mely Forró Lajos a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság tagja kutatásainak eredményeként jöhetett létre, 2012. június 26-án került sor. A levéltári kutatások megkönnyítéséhez a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság működése nagyon sokban hozzájárult.

Részletek

Meghívó

 

Mint nemzet a nemzettel…  Kao narod s narodom…

2012. június 15.

A magyar-horvát kiegyezés 140. évfordulója emlékére 2008-ban tudományos tanácskozást rendeztek Budapesten. A konferencia előadásaiból szerkesztett kétnyelvű tanulmánykötetet 2012. június 15-én mutatták be az MTA Bölcsészettudományi Központban. A tanulmányok szerzői között szerepel Ress Imre, valamint Sokcsevits Dénes, aki a kötet szerkesztője is, a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság tagjai.

 

 

Glatz Ferenc akadémikus is elmondta véleményét Trianonról Koltay Gábor filmjében

2012. június 4-én a Duna Televízió bemutatta Koltay Gábor Trianon című filmjének moziváltozatát, amelyet filmsorozatként nyolc évvel ezelőtt már láthattak a nézők. Itt olvashatják a Magyar Hírlapban megjelent interjút Koltay Gáborral és mellékeljük a linket, ahol a film, illetve a 14 rész megtekinthető: http://utolag-archivum.blogspot.hu/2011/09/trianon.html

Szerbia az elnökválasztás után

2012. május 24.

A Külügyi Intézetben rendezett konferencián a szerbiai elnökválasztás után előállt helyzetet elemezték a térség szakértői. Juhász József a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozatának tagja előadásában a vajdasági magyar pártok helyzetét, a magyar szavazóbázis viselkedését vette górcső alá.

Juhász József: Szerbiai választások 2012

 

 

 Fejezetek a magyar–szerb múltból egy vajdasági történész szemével

Új partok felé. Kisebbségi kiútkeresés, szellemi és politikai irányzatok a Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918-1923) címmel írta Dévavári Zoltán vajdasági történész PhD értekezését.

Tézisek

 

Interjú Glatz Ferenccel a Srpske nedeljne novine hetilap hasábjain

2012. április 5.

A Budapesten, szerb nyelven megjelenő Srpske nedeljne novine című hetilap egymást követő négy számában  beszélgetést közölt Glatz Ferenc akadémikussal, a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozatának elnökével.

Az interjú Glatz Ferenccel magyar nyelven

Az interjú szerb nyelven

A magyar kormányzat támogatja a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság munkáját

2012. április 3.

2012. április 3-án a  Balassi Intézetben Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes adta át az újjáalakított Pro Renovanda Cultura Hungariae Program kurátori megbízóleveleit. A miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta a célok ma sem változtak meg, a Glatz Ferenc által kijelölt útvonalon haladnak tovább, erős középréteget , erős magyarságot hoznak létre , a helyi közösségek megerősítésével. A fő kuratórium elnöke : Sokcsevits Dénes egyetemi tanár , a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság tagja. A kuratórium munkájában részt vesz a bizottság másik két tagja is: Kiss Gy. Csaba egyetemi tanár és Ress Imre tudományos főmunkatárs. A magyar kormányzat a kuratóriumon keresztül támogatja a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság munkáját.

Kisebbségvédelem Európában, 1920-1947

2012. február

A História folyóirat 2012/2. száma kiemelten foglalkozik a kisebbségvédelem kérdésével különös tekintettel Kelet-Közép- és Délkelet-Európára, 1920-1947 között.

Romsics Ignác: Kisebbségvédelem Európában, 1920-1947

 

 

 

A bizottság elmúlt évi munkájáról

2012. február 24.

 

“Kétezer év után először több a közös érdeke a Kárpát-medencében élő nemzeteknek, mint az érdekellentéte” mondta Glatz Ferenc akadémikus. A Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozatának elnöke a vajdasági Magyar Szó újságírójának adott interjújában értékelte a bizottság megalakulása óta eltelt egy év munkáját. Tovább…

 

 

 

Tér és idő 1918 után –  A kisebbségi politizálás lehetőségei

2012. február 18.

A Magyar Párt megalakulásának 90. évfordulója alkalmából szervezett tudományos konferencián Pásztor István, a VMSZ elnöke, Glatz Ferenc akadémikus, a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozatának elnöke és Vojislav Stanovčić, a bizottság szerb elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Pirityiné Szabó Judit, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete, Korsós Tamás szabadkai főkonzul, valamint dr. Schöpflin György EP-képviselő. A beszédeket követően számos szerbiai és magyarországi történész tartott előadást, úgy mint  Hornyák Árpád, Pál Tibor, Romsics Ignác, Slobodan Marković, A. Sajti Enikő, Zoran Janjetović, Pejin Attila, Mészáros Zoltán, Ranko Končar, Szarka László, Schöpflin György.

Vojislav Stanovčić köszöntője

Hornyák Árpád előadása

A Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság vezetőinek találkozása Szabadkán

2012.február 18.

 

Glatz Ferenc a magyar tagozat és Vojislav Stanovčić a szerb tagozat elnöke  szabadkai találkozójukon áttekintették a 2011. évi bizottsági munkát, továbbá számba vették a 2012. év előtt álló legfontosabb feladatokat. A megbeszélésen Pók Attila, valamint Slobodan G. Marković bizottsági tagok is jelen voltak.

Részletek…

 

 

Látogatás a budapesti szerb tanítási nyelvű iskolában

2012. január 30.

Glatz Ferenc, az MTA volt elnöke, a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság társelnöke, a budapesti  Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthonba látogatott, ahol az intézmény igazgatónője Rúz Boriszlávné, Jovanka és a helyettese fogadta. Az intézményben 350-400 diák oktatását tudják megoldani. Az igazgatónő célja, hogy a létszám a 400 felé mozduljon el, ezért tavaly elindították az első kéttannyelvű osztályukat, azt remélve, hogy magyar anyanyelvű diákok is többen fognak jelentkezni hozzájuk. Az intézményt teljes mértékben a magyar állam finanszírozza. A 10 éve felújított iskola külsőségeiben is méltón hordozza a szerb kultúra elemeit.

 

Telefoninterjú Glatz Ferenccel, az MTA volt elnökével, a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság elnökével (Pannon TV)

2012. január 20.

Glatz Ferenc, az MTA volt elnöke, a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság elnöke a szabadkai Pannon TV-nek adott interjújában összegezte a bizottság eddigi munkáját,  a kutatások jelenlegi állását, a kutatók előtt álló feladatokat.

Az interjú teljes szövege

 

Közép-Kelet-Európa és a Délvidék a II. világháborúban – Áldozatok, együttélés, megbékélés

Közép-Kelet-Európa és a Délvidék a II. világháborúban – Áldozatok, együttélés, megbékélés címmel megjelent a História folyóirat 2011/9-10. száma. A Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság, a Budapesti Európa Intézet, az MTA Történettudományi Intézete, az Európa-történeti Kutatócsoport 2011. szeptember 30-án „Együttéléstől a tömeggyilkosságokig a Balkánon a 20. században. A Vajdaság 1942-1945” címmel nemzetközi konferenciát rendezett. Az előadásokat szerb, magyar, osztrák, német, szlovák történészek tartották.  A „magyar konfliktusok”-ról (1941-42) magyar történészek, a „jugoszláv konfliktusok”-ról szerb történészek beszéltek. A legfrissebb szám az előadások szerkesztett szövegét közli. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy e szám megjelentetését úgy ütemezték, hogy az éppen az újvidéki „razzia” 70. évfordulója (1942–2012) előtt jelenjen meg és mind szerb, mind magyar oldalon segítse a tudományos józanság jelenlétét a megemlékezésekben.

Glatz Ferenc vezércikke

Tartalomjegyzék

Emléktábla avatás

2012. január 20.

A Holokauszt Emlékközpont és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2012. január 20-án emlékülést tartott az újvidéki “razzia” 70. évfordulója alkalmából. Az előadók között volt A. Sajti Enikő a Magyar Tagozat tagja, és jelen volt Pók Attila, Haraszti György, Fodor István is. Az egész napos program keretében az áldozatok emlékére a tragédia 70. évfordulóján emléktáblát avattak. A táblát a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium állította.

 

 

Korábbi híreink

Kiemelt hírek

Húszezer személy adatait (nevét, foglalkozását, születési és elhalálozási idejét, ez utóbbi körülményeit illetve helyszínét) tartalmazza az az adatbázis, amelyet az 1944. szeptember 12-e után meggyilkoltak eltitkolt sírjait feltáró bizottság indított próbaútjára két és fél évi gyűjtőmunka után.
A www.komisija1944.
mpravde.gov.rs honlapon elindították az Áldozatok nyitott könyve projektumot, amely egyedülálló Európában, de lehet, hogy a világon is.
Egy olyan szoftverről van szó, amely révén területenként kereshető azon személyek neve, akik a felszabadulás után veszítették erőszakos módon életüket. A 35 ezernél is több személyből, amennyi ideiglenes nyilvántartásukban szerepel, eddig mintegy 20 ezer személy adatait vitték be, amelyek a már említett szoftver segítségével kikereshetők, mondta dr. Srđan Cvetković, az állami bizottság titkára

Megjelent a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozatának első kiadványa, amelynek címe: Iratok a Vajdaság történetéhez a szerbiai levéltárakban, 1944–1948/ Dokumenti iz istorije Vojvodine 1944–1948 u srpskim archivima.

Konferencia Az együttéléstől a tömeggyilkosságokig a Balkánon a 20. században címmel 2011. szeptember 30-án. Meghívó
Széchenyi Ferenc-díjat kapott Fodor István, a Magyar Tagozat tagja és a Zentai Történeti Levéltár igazgatója.
Vojislav Stanovčić és Glatz Ferenc, a Magyar–Szerb Akadémai Vegyes Bizottság társelnökei közös nyilatkozatot írtak alá 2011. május 30-án a két tagozat együttműködésével kapcsolatban.
Glatz Ferenc és Korhecz Tamás megállapodást írtak alá 2011. május 31-én a kutatások elősegítése céljából.
2011. május 5-én szerb-magyar államfői találkozóra került sor Belgrádban, amelynek során az államfők kifejtették, hogy fel kell gyorsítani a két ország tudományos akadémiái által létrehozott történelmi tényfeltáró vegyes bizottság munkáját.
2011. február 12-én került sor a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának tanácskozására Szabadkán, amelyet számos érdeklődő tisztelt meg jelenlétével.

Könyvbemutató

Bemutatták Sokcsevits Dénes Horvátország története című könyvét 2011. május 27-én.